Rownd a Rownd spoilers: 3rd – 5th December 2019

Rownd a Rownd spoilers: 3rd – 5th December 2019

1st December 2019 0 By Eastieoaks

This Week on Rownd a Rownd.

WELSH

Rhwng gorfod helpu Iris i dalu am welliannau i’r tŷ, a’r ffaith fod ei enw’n fwd hyd y pentref, tydi ddoeth i Arthur ddechrau beirniadu Phillip a’i syniad am focs adfent yn y siop.

Mae Sophie a’r teulu i gyd yn dioddef wedi iddyn nhw symud yn ôl at Terry a Glenda ac mae Vince yn siomedig o glywed y newyddion.

Newyddion dipyn pwysicach sydd gan Dani, ac erbyn diwedd y dydd mi fydd hi’n gwybod dipyn mwy am y ffordd mae ei bywyd yn mynd.

Dydi Barry ddim eisiau cymeryd rhan yng nghyfarfod cwmni y Tŷ Pizza, ond erbyn diwedd y dydd mi fydd yn difaru nad oedd o yno.

ENGLISH

Between having to help Iris pay for improvements to the house and the fact that he’s not populaur in the village, it’s not the best time for Arthur to start criticising Phillip’s idea of an advent box in the shop.

Sophie and the whole family are struggling as a result of moving back to Terry and Glenda’s house and Vince is disappointed to hear the news.

Dani has more pressing news, and by the end of the day she’ll know which direction her life will go.

Barry doesn’t want to take part in the Pizza House company meeting, but by the end of the day he’ll regret that he wasn’t there.

Rownd a Rownd airs Tuesday and Thursday at 6.30 on S4C with catchup on BBC Iplayer and S4C Clic.